rondetafel

De gemeentesecretaris en veiligheid(sregio)

Op initiatief van PRIMO Nederland organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies op haar kantoor in Driebergen een discussie tussen een aantal gemeentesecretarissen over het fenomeen van de veiligheidsregio. Veiligheid is een thema dat alle gemeenten bezig houdt en daarmee raakt aan het werk van alle gemeentesecretarissen. Veiligheidsmanagement moet tot het standaardpakket van de gemeentesecretaris behoren. Hij dient te beschikken over de basale kennis […]

De factor P: risico of te managen kans?

Woensdag 16 april 2008, 16-20 uur, Eindhoven Rondetafel op uitnodiging voor 20 personen vanuit overheid overheid, bedrijfsleven, hogere overheid en wetenschap: secretarissen, directeuren HRM en strategisch adviseurs HRM. Wat is nu eigenlijk het probleem? De taken van gemeentelijke overheden (en van tal van andere bedrijven) veranderen in rap tempo. Oorzaken zijn o.a. het delegeren van taken vanuit hogere overheden, het […]