ruimtelijke ordening

Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans “In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de […]

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel. De nieuwe cijfers vragen […]

Risicomanagement van gebiedsontwikkelingsprojecten

Bron: Overheids MANAGEMENT 1/2005 Auteurs: Drs. Herman Zoetmulder RA RO CIA en drs. Frank ten Have Grote infrastructuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten lijken standaard uit te lopen qua tijd en ook veel meer te kosten dan begroot. Dat geldt zowel op rijksniveau als bij de lokale overheden. Staten- en raadsleden vragen zich vertwijfeld af hoe zij hun toezichthoudende rol moeten invullen bij […]