samenwerking

Samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie

Landelijke enquete onder raadsleden  Bron: Raadslid.nu “DEN HAAG, 13 JANUARI 2014 – Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen vormt een bedreiging voor de lokale democratie, vindt 7 op de 10 raadsleden. Voor 4 op de 10 raadsleden wordt door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk. De gemeenteraad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, is voor 3 op de 10 raadsleden niet […]

Krachtig Bestuur om te excelleren

Bron: INSIDEAN Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal .                   Dhr. Ir. A.V. Rambaran, Intituutleider Inleiding We worden nu geconfronteerd met complexere uitdagingen waarbij individuele kennis en vaardigheden van personen en partijen tekortschieten om tot zinvolle integrale oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk altijd tot middelmatigheid en angst. Naast […]

Risicomanagement als ondersteuning bij komende bezuinigingen

Bundeling van kennis gewenst Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET Noordwijk, 27 mei 2010 Risicomanagement is vooral op financiën gericht en veel minder op communicatie, veiligheid, milieu en imago. Hier is nog een wereld te winnen. Er is veel kennis aanwezig. De spelers, publiek en privaat, moeten elkaar meer opzoeken, samenwerken en inspireren. Risicomanagement kan bovendien een belangrijke rol spelen bij de grote […]

“What if?”

Hoe gaan we om met onbekende of onberekenbare risico’s Lezing door Eelco Dykstra, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Eelco Dykstra is Hoogleraar International Emergency Management, Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, George Washington University. “We don’t need more science, we need more stories!” Zo begint Eelco Dykstra zijn betoog. Als hoogleraar aan een […]

De gemeentesecretaris en veiligheid(sregio)

Op initiatief van PRIMO Nederland organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies op haar kantoor in Driebergen een discussie tussen een aantal gemeentesecretarissen over het fenomeen van de veiligheidsregio. Veiligheid is een thema dat alle gemeenten bezig houdt en daarmee raakt aan het werk van alle gemeentesecretarissen. Veiligheidsmanagement moet tot het standaardpakket van de gemeentesecretaris behoren. Hij dient te beschikken over de basale kennis […]