wet- en regelgeving

Regelgeving is ook gestolde kennis

Prof. dr. Ben Ale ziet niets in deregulering brandveiligheid Bron: Expertise-almanak, NRC Auteur: Prof. Dr. Ben Ale, TU Delft, Lid Wetenschappelijke Raad PRIMO Nederland. “Een terugtredende overheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid en regelgeving is een volkomen foute ontwikkeling. Deregulering is een soort religie geworden, maar de gebruiker van een gebouw kan de bouwkundige intensiteit van dat gebouw niet […]

Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 […]

Eén op de vijf gemeenten niet volledig Wabo-proof

Source: Telengy “Nu de Omgevingsvergunning er per 1 oktober eindelijk van is gekomen, is de vraag gerechtvaardigd of gemeenten alle Wabo-aspecten hebben ingevoerd. Twintig procent van de gemeenten is per 1 oktober nog niet in staat om volledig de Omgevingsvergunning in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt […]

Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning

Bron: Logica CMG Het invoeren van de omgevingsvergunning als organisatorisch vraagstuk Het invoeren van de omgevingsvergunning1 betekent een aanpassing van de gemeentelijke dienstverlening. Er wordt met andere woorden een nieuw ‘product’ aangeboden dat andere, reeds bestaande producten gaat vervangen.. Dit betekent dat in de organisatie van deze dien- stverlening veranderingen aangebracht worden. Deze kunnen van procedurele, regel-technische, procesmatige, technische dan […]