• Uitgeverij

Binnen de Europese PRIMO-organisatie zijn alle activiteiten gebundeld met betrekking tot website, hosting, ontwerp, fotografie, publicatie en social media. De toename van verspreiding van informatie maakte noodzakelijk.

‘From Global to Local’ 2017

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 24 maart 2017 te Den Haag bijeen, dit in samenwerking met UDITE en BNG Bank. Het verslag kunt u hier online lezen of direct als pdf downloaden.     De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen […]

Pluriform Organiseren

‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ PRIMO organiseerde in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen. Het was een vervolg op de succesvolle ronde tafel van 4 juni 2015 te Assen over het thema hoe betekenis te geven […]

PRIMO Masterclass ‘Risicomanagement bij Grote Evenementen’

Op 20 mei 2016 organiseerden de gemeente Utrecht en  PRIMO Nederland – zulks in nauwe samenwerking met haar Europese koepelorganisatie – deze masterclass. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet om tot maximale dialoog en samenspraak te kunnen komen. Het progamma bestond uit 10:00 10:05 uur: Welkom door Erick Frank, directeur PRIMO Nederland en Jack Kruf, dagvoorzitter en President PRIMO Europe. 10:05 -10:40 […]

Van Cijfers en Controle naar Waarden en Vertrouwen

De rondetafel werd gehouden op 4 juni 2015 op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie: De Drentse Zaak in een zonovergoten Assen. Gastspreker: Kees Tillema. Welkom Het gezelschap wordt welkom geheten door Jan Willem Dijk, gastheer namens het PRIMO-lid de gemeente Assen. Noord-Nederland wordt in nieuw perspectief geplaatst, hier links zichtbaar vanuit een satelliet. Gespreksleider Jack Kruf […]

Quaterna Publica 2015

  Het jaarlijks magazine Quaterna Publica biedt bestuurders, managers, experts en adviseurs van gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, waterschappen, woningcorporaties een selectie van artikelen en publicaties op het grensvlak van publieke besturing (public governance) en risicomanagement. Dit is de editie 2015. Het magazine groeit maandelijks vanaf de start in januari tot de afronding in december. De begeleidende website is QuaternaPublica.nl. De Nederlandse […]