Universiteit Tilburg en PRIMO bieden compact programma op strategische sturing

Over de leergang en naar inschrijving

In lijn met de bevindingen uit (inter)nationale rapporten ervaren topmanagers in de publieke sector een combinatie van transities. Deze transities voltrekken zich tegelijkertijd en vragen om bezinning. Bezinning op herformulering van strategie, innovatie in waardecreatie en herinrichting van de sturing van systemen. 

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke leergang te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering. Academisch directeur is professor Theo Camps.

Start 21 februari 2020, 5 modules verspreid over 5 maanden.

Een selectie van gezaghebbende docenten/sprekers
De leergang biedt het beste van drie werelden: wetenschap, vak-expertise en leiderschap. Hier vindt u een selectie:

 • Frank Dietz –  Programmamanager Circulaire Economie bij Planbureau voor de Leefomgeving
 • Jan Pelle – Algemeen directeur bij Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)
 • Saskia Lavrijssen – Professor of Economic Regulation and Market Governance of Network Industries
 • Peter Glas – Deltacommissaris
 • Maarten Schurink – Secretaris Generaal Ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Saniye Çelik – Lector Diversiteit Hogeschool Leiden
 • Wim van de Donk – Commissaris van de Koning in Noord-Brabant

Voor wie is dit programma bedoeld?
Het programma “Resultaat in tijden van Transitie” is bestemd voor bestuurssecretarissen en directeuren van gemeenten, provincies en waterschappen, en van relevante verbonden partijen zoals gezondheidsdiensten, omgevingsdiensten, regionale samenwerkingsverbanden en veiligheidsregio’s.

De opleiding maakt op unieke wijze verbinding tussen publieke waarden en risico’s, wetenschap en praktijk, strategie en uitvoering en tussen de systeemwereld van politiek, bestuur en management en leefwereld van de samenleving, die persoonlijk leiderschap en handelen, strategie en systeemsturing verbindt met majeure maatschappelijke vraagstukken. Het programma gaat specifiek in op de gemeenschappelijke en specifieke elementen en karakteristieken van transities en hun effecten.

Registreer nu!

Met dit programma brengen wij u als deelnemer in nauw contact met zowel topwetenschappers, vakexperts gezaghebbende publieke leiders. Met de leergang kunt u uw persoonlijke netwerk uitbreiden en versterken.

Daarnaast bieden wij je als deelnemer:

 • Sparringpartners op niveau (met sprekers en andere deelnemers).
 • Kennismaking met topwetenschappers en top publieke leiders.
 • Kennis van de verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken en sturing.
 • Inspiraties om te komen tot een eigen strategische aanpak van transities.
 • Een gevarieerd palet van experts, wetenschappers en publieke leiders.
 • Inspiratie door nationale en internationale verhalen over hoe anderen het doen en vervolgens de vertaalslag naar de eigen context te maken.
 • Inzicht in je eigen potentie en veranderbereidheid.
 • Tools die helpen het systeem te adresseren en om te bouwen en inzicht te geven hoe deze tools toe te passen om je organisatie met de transitie in verandering te brengen.

Voor praktische vragen en additionele informatie omtrent de docenten kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator Mirjam Crousen, Telefoon: +31 13 466 3898 en e-mail: m.w.c.e.crousen@uvt.nl.