Update e-boek Publiek Risico: Essays

Den Haag, 13 juli 2019.

PRIMO verzorgt in nauwe samenspraak met BNG Bank een update van haar e-boek Publiek Risico Essays versie 0.88.

Het bevat met ingang van vandaag een palet van 60 essays (en 606 pagina’s) waardevolle inzichten en kennis. Het is zeer lezenswaardig indien u als bestuurder, manager, medewerker of adviseur wilt ontdekken wat de toegevoegde waarde is van het vak en de kunst van risicomanagement op waardebereiking, resultaat, effectiviteit, performance en succes.

Het boek omvat dan een selectie van waardevolle essays in de periode 1995-2019 – geschreven door bestuurders, managers, experts en wetenschappers – inzake de sturing op publieke waarden, public resilience en publieke risico’s.

Het biedt een tijdsbeeld van de zoektocht naar goede besturing. De meeste essays zijn nog steeds van grote waarde voor de huidige vorming en inrichting van bestuur en management.